Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban

Kartki z dziejów "Marmurów Kieleckich"

Książka dostępna w sprzedaży KTN KIELCE